„of little Royals“
0660 656 8300

Am 27.06.2020 warf die Hündin „Beauty of Destiny of little Royals“ Bes: Barbara Skof nach dem Rüden „AJCh. ACh. HCh. AClubwinner Excelsior Maxim d’Ovilava“ Bes: Mag. Daniela Hofmeister-Akkad 0/3 Welpen ( 1 brindle/ 2 fawn) „of little Royals“
0660 656 8300

Am 04.07.2020 warf die Hündin “ A. Alpenjugendsieger Rue Verte’s Catch me Cupid“ Bes: Barbara Skof nach dem Rüden „Damon vom Palais Hetzendorf“ 1/3 Welpen (brindle)